Asociaţiei Medicilor de Familie din Republica Moldova
adoptată la Congresul III al medicilor de familie din Republica Moldova
17 – 18 mai 2012

HTML
CSS
jQuery
PHP
MySQL
CMS MS