Pentru a initia o lucrare de proiectare este necesar de a obtine Certificatul de Urbanism pentru Proiectare (CUP)

Cum obtineti Certificatul de Urbanism pentru Proiectare (CUP)? 

1.1 Ce este CUP

CUP este un act cu character reglementator eliberat de catre primaria localitatii, fara de care nu este posibila elaborarea, verificarea si avizarea documentatiei de proiect.

HTML
CSS
JavaScript
CMS MS