Clinica Universitară de Asistentă Medicală Primară a fost creată în cadrul Parteneriatului Alianţei Americane Internaţionale a Sănătăţii (AIHA) întreŞcoala de Medicină Virginia de Est – Norfolk / Portsmouth, SUA şi USMF “Nicolae Testemiţanu” în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.177 din 28 februarie 2001. Instituţia acordă asistenţă medicală primară unui sector de populaţie din cartierul Buiucani şi tineretului studios al USMF “N. Testemiţanu” prin intermediul medicului de familie şi de asemenea asigură procesul de instruire practică şi teoretică a studenţilor, rezidenţilor, medicilor, asistenţilor medicali în domeniul asistenţei medicale primare, utilizând metode contemporane de instruire şi propagând conceptul medicinei de familie, modul sănătos de viaţă, etc.