Pentru   perseverenţă în activitatea de îmbunătăţire continuă a tuturor parametrilor calităţii, atât sub aspect conceptual-tematic cât şi sub aspect poligrafic, revistei săptămânale pentru copii şi adolescenţi „Florile Dalbe” i s-a decernat în 2012 Premiul Internaţional pentru Calitate şi Excelenţă „ERA Calităţii”, categoria Platină.

HTML
CSS
jQuery
CMS MS