Platforma Învăţăm româna la distanţă (invat.antem.org) este un program nou în Republica Moldova, care oferă posibilitate tinerilor să studieze gratis limba de stat în scopul dezvoltării personale şi profesionale. Platforma acoperă nivelul A1-A2, B1, B2, C1 pentru asistenți sociali, profesori conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi și este concepută în contextul materialelor didactice elaborate de echipa ANTEM conferințe, seminarii și cluburi de interculturalitate organizate de ANTEM.

Învățăm Româna la distanță este un proiect care este finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova. Grupul de beneficiari va include tineri reprezentanți ai minorităților etnice care își fac studiile în licee/universități/colegii sau care activează în diverse domenii (tineri specialiști), persoane cu dizabilități, care nu se pot deplasa în localitățile mari la cursuri, tinere mămici care îngrijesc de copii.

HTML
CSS
JavaScript
Moodle