Şcoala de Management în Sănătate Publică (SMSP) este o instituţie, care activează pe lângă USMF „Nicolae Testemiţanu”, fiind fondată de către Ministerul Sănătăţii în anul 2003, cu suportul organizaţiilor internaţionale din domeniu: OMS, UNICEF, BM, Fundaţia Soros- Moldova, etc. SMSP  activează în baza Statutului, aprobat de către Ministerul Sănătăţii şi Regulamentului de activitate, aprobat de către Senatul USMF „Nicolae Testemiţanu”.

HTML
CSS
jQuery
CMS MS