Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este o instituţie de învăţământ superior, acreditată la nivel naţional (2001, 2007) şi evaluată de organisme internaţionale (2001, 2005).

HTML
CSS
jQuery
PHP5
Ajax
MySQL
Wordpress